Vi på Kullarp Sweden AB hjälper kunden att ta fram ritningar vid behov. Detaljer som senare kan beskäras, bockas, stansas och svetsas till en färdig produkt.

Vi hjälper kunden att fixa underlag samt att föra över idé till verklig detalj med hjälp av Solid Works och andra ritprogram.