Vi på Kullarp Sweden AB hjälper kunden att ta fram ritningar vid behov. Detaljer som senare kan beskäras, bockas, stansas och svetsas till en färdig produkt.